Bełchatów Wczoraj i Dziś

apraszamy do udziału w XX edycji naszego konkursu, który w tyn roku odbędzie się
pod hasłem: KAŻDY UCZEŃ O TYM WIE,
DOBRZE Z GieKaeSem BAWIĆ SIĘ!