Zajęcia swietlicowe – praca plastyczno-techniczna „Mikołaj”