Zajęcia świetlicowe – praca plastyczna „Serduszkowy przyjaciel”