Wyjazd zespołu 4 NUTKI do Teatru Wielkiego do Łodzi