POMYSŁOWY ROK – „Czy misia można spotkać w lesie?”