Poczet sztandarowy na obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja