Nasi reprezentanci w XII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM