Miejski Konkurs wokalny im. Jana Brzechwy w SP nr 8