ŁÓDZKIE PEŁNE KULTURY – „Bednarz, rymarz i kołodziej”