Podsumowanie akcji „Serce dla zwierząt” – wizyta dzieci ze świetlicy w schron