Czas, jak rzeka płynie… – 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 4