Między nami kobietkami – spotkanie dla dziewczynek z klas szóstych