Zawody naszych rodziców

W ramach zorganizowanej akcji „Zawody naszych rodziców” w klasie 1b gościliśmy pana mjr Damiana Grzegorka – lekarza wykonującego swój zawód w Jednostce Wojskowej w Łasku oraz pana Cezarego Bukowca – historyka pracującego w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, którzy podzielili się doświadczeniem i wiedzą na temat wykonywanego zawodu.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie, poświęcony czas oraz prezenty i słodki poczęstunek dla uczniów 🙂