Szkolny konkurs matematyczny „Supermatematyk”

W dniach 28-30 marca 2022 roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs matematyczny „Supermatematyk” w pięciu grupach wiekowych. Wzięło w nim udział 60 uczniów
z klas IV-VIII. Uczniowie rozwiązywali test składający się z dwudziestu zadań zamkniętych w dwóch kategoriach trudności. Uczniowie klas VI dodatkowo zadania otwarte. Należało zdobyć ponad połowę przewidzianych punktów. Konkurs przygotowywały panie Anetta Pabich, Beata Danielczyk, Dorota Pawłowska i Bogumiła Szafrańska.

Laureaci:

Klasy IV

1. Patryk Bernaciak kl. IVa
2. Alan Knapik kl. IVa
3. Tymon Sójka kl. IVa

Klasy V

1. Alicja Kwiatek kl. Vc
2. Igor Woźniak kl. Va
Filip Giełzak kl. Vb
3. Lena Pawelec kl. Va

Klasy VI

1.  Maria Wiśniewska kl. VIa
2. Maja Kucner kl. VIa
Wyróżnienie: Igor Dąbrowski kl. VIa

Klasy VII

1.     Przemysław Marczak kl. VIId
Wyróżnienia: Olga Cieślak i Alicja Jasińska kl. VIIa

Klasy VIII

1.Martyna Śnioch kl. VIIIb
Jerzy Jurczak kl. VIIIc
Kamil Maras kl. VIIIb
2.     Nela Kulda kl. VIIIc
3.     Julia Skalska kl. VIIIc

Daniel Mielczarek kl. VIIIa

Najlepsi w swoich kategoriach będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Matematyki”.