REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Regulamin-naboru-uczniow-do-klas-pierwszych-w-Szkole-Podstawowej-nr-4-w-Belchatowie-na-rok-szkolny-2024-2025


Załącznik nr 1 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE/ ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025


Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Załącznik nr 3 – Oświadczenie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie


Informacja-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji