Pomoce dydaktyczne

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej na rok 2019, na wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Zakupione pomoce są niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów z wielu przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Pomysłodawcą i Koordynatorem ds. projektów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie
jest Pani Beata Nadolna – pedagog szkolny.

Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 68 821,00 zł na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele już niedługo będą mogli korzystać z profesjonalnych pomocy dydaktycznych, które systematycznie napływają do naszej szkoły.