3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek

W naszej szkole z tej okazji nauczyciel bibliotekarz zorganizował akcję pod hasłem: Piszemy polsko – ukraiński alfabet.
Akcja przeprowadzona była w holu dolnym i bibliotece szkolnej podczas przerw śródlekcyjnych i po lekcjach.
Zadanie polegało na napisaniu pięknym stylem pisma dwóch alfabetów, które przekazane będą rodzinom z Ukrainy oraz uczniom naszej szkoły.
Do akcji przyłączyli się nauczyciele wraz z uczniami ze świetlicy szkolnej.
Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji.