Zerówki w Łodzi

8 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b pod opieką p. M. Felczak, p. M. Grygiel i p. K. Krakowiak,
uczestniczyły w ciekawych zajęciach przyrodniczych.Zwiedziły łódzki Ogród Zoologiczny i Palmiarnię.