Szkolne Koło Caritas

5.01.2017r. odbyło się spotkanie wolontariuszy SKC z ich opiekunami. Zostały na nim wręczone pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy zaangażowali się w akcję zbiórki żywności w Biedronce. Ponadto opiekunowie podziękowali wszystkim wolontariuszom za  wszelką pomoc oraz ogromne serce, które wkładają w działania, które podejmuje SCK i przekazali drobne upominki.