Dzieło Pomocy

W naszej szkole trwa sprzedaż świec w ramach akcji wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Zapraszamy wszystkich aby włączyli się do akcji.

Cena świecy 5 zł