SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

KONKURSY SZKOLNE - archiwum

 ROK SZKOLNY 2017/2018


„100 lecie niepodległości Polski” - plastyczny konkurs rodzinny
Nagrody: Janina i Jurek Jurczak z kl. 7a i 4c; Kamil Maras z kl. 4b; Maja Fidala z kl. 5a; Alicja Perka z kl. 6b; Norbert Goszcz z kl. 6b; Olga Grochowska z kl. 5a; Artem Pavlovskyi z kl.5a; Julia Skalska z kl. 4c; Natalia i Wiktoria Stawowczyk z kl. 5a i 4a; Alicja Rydz z kl. 4b; Katarzyna Pierszała kl. 7b

Wyróżnienia: Maja i Kacper Bańkowski z kl. 5b i 4c; Alicja Darmach z kl. 7a; Emilia Pyjor z kl. 7a; Aleksandra Gonerska z kl.4c; Jakub Mielczarek kl. 5b; Maja Lis z kl. 6c; Laura Komar z kl. 6c; Igor Osiński z kl. 7b; Wiktoria Piątkowska z kl. 7b
Konkurs zorganizowały panie Teresa Leś-Klupińska i Maria Pierszała.Wyniki szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej dla klas 4-7:

1 miejsce: Natalia Staszewska 6c
2 miejsce: Karol Kudaj 4a
3 miejsce: Nika Siwek 6c22.05.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu pt. „Śmieciowe stworki” – przedmioty użyteczne. Powołane przez organizatora jury w składzie p. Katarzyna Sobczyk, p. Maria Pierszała, p. Małgorzata Weder-Tatarczak przyznało:

I – miejsca w kategorii klasy 0-III otrzymują:
Antoni Wiliński, Weronika Zajączkowska, Oliwia Karda

II miejsca:
Tymon Załęczny, Zuzanna Jadwiszczak, Maria Wiśniewska, Roksana Pisera

III miejsca:
Filip Gielzak, Kacper Wołosz, Michał Kaczmarek

Wyróżnienia otrzymują:
Łucja Łuszcz, Maja Kucner, Maja Fidala, Blanka Idec, Igor Dąbrowski, Andrzej Kołasiński

W kategorii klas IV-VII
nagrodę otrzymuje Nadia Knapik kl. 4 aKonkurs szkolny na napisanie wiersza z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowała 
p. Maria Pierszała.

Celem konkursu było zbliżenie pokoleń, dlatego był konkursem rodzinnym.

Miał on na celu kształtowanie w młodych ludziach świadomości narodowej, przypomnienie ważnych dat, postaci historycznych, literackich i naukowych, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości, a także rozsławienia Polski na świecie. 

Komisja w składzie pani: Monika Grygiel, Dorota Polak, Lilianna Furga wyłoniła laureatów:

I miejsce Wojciech Mazurek kl. II a

II miejsce Katarzyna Pierszała kl. VII b

II miejsce Aleksandra Gonerska kl. IV c

III miejsce Filip Kucharski kl. IV c


WIERSZE PATRIOTYCZNE

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

KATEGORIA: klasy 0-I

I MIEJSCE: kl. 1a – duet: Julita Grabowska i Tatiana Kopala 
II MIEJSCE: kl. 1b – grupa wokalna "CHORĄGIEWKI 1B"
III MIEJSCE: kl. 0a – grupa wokalna "PIERNICZKI" 
WYRÓŻNIENIA: kl. 0b – grupa wokalna "SZÓSTECZKI", 
kl. 1c – duet: Alicja Kwiatek i Liwia Osicińska"

KATEGORIA: klasy II-III

I MIEJSCE: kl. 2a – grupa wokalna "TROLE" 
II MIEJSCE: kl. 3b – grupa wokalna "BEMOLKI" 
III MIEJSCE: grupa wokalna "ASY Z 3A"
WYRÓŻNIENIA: kl. 3c – grupa wokalna "TRZECIAKI", 
kl. 3d – grupa wokalna "DEWOKSIAKI" 

KATEGORIA: klasy IV-V 

I MIEJSCE: kl. 4b – grupa wokalna "FILIPINKI" 
II MIEJSCE: kl. 5a – grupa wokalno – instrumentalna "MAŁE GWIAZDY"
III MIEJSCE: kl. 4c – grupa wokalna "NUTKI 4C"
WYRÓŻNIENIA: kl. 4a – grupa wokalna "POLSKIE ORŁY", 
kl. 5b – grupa wokalna "ZAŚPIEWANI"

KATEGORIA: klasy VI-VII

I MIEJSCE: kl. 6a – grupa wokalna "BIAŁE RÓŻE"
II MIEJSCE: kl. 6b – grupa wokalna "DZIECI WOLNOŚCI" 
III MIEJSCE: kl. 7b – grupa wokalno – instrumentalna "ŚPIEWAJĄCE KIJANKI"
WYRÓŻNIENIA: kl. 6c – grupa wokalna "CZTERY GŁOSY", 
kl. 7a – grupa wokalno – instrumentalna "7 SIÓDEMEK" 

Uczestnicy z klas 0-III zostali przygotowani do konkursu przez wychowawców, klasy IV-VII przygotowała p. Beata Bedlechowicz.

Konkurs został zorganizowany przez p. Beatę Bedlechowicz i p. Justynę Turko.

Szkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.
09.05.2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs dla klas IV - "W świecie baśni Hansa Christiana Andersena". Uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę w kilku konkurencjach. Największą radość sprawiło uczniom zadanie, w którym tylko wylosowane rekwizyty stanowiły wskazówkę do udzielenia prawidłowej odpowiedzi. Reprezentanci klas wykazali się bardzo dobrą znajomością baśni.
Zwyciężyła klasa IV c, drugie miejsce zajęła klasa IV b, a trzecie - IV a.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Organizatorzy - Monika Grygiel i Maria Pierszała

"W świecie baśni Hansa Christiana Andersena"

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


 

XIX SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 odbył się w dniach 24 i 25 kwietnia 2018r.

 

 Wzięło w nim udział 33 uczniów z klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych.

 

LAUREACI:

 

klasy 4 

1. Kacper Furczyński -  klasa 4b 

2. Aleksandra Gonerska  - klasa 4c

 3. Weronika Pilińska -  klasa 4b

 

klasy 5 

1. Olga Grochowska - klasa 5a 

2. Tobiasz Stępień - klasa 5b 

3. Artem Pavlovskyi - klasa 5a 

 

klasy 6 

1. Zuzanna Stępień - klasa 6a 

2. Mateusz Kaczmarek - klasa 6a 

 3. Jan Olczyk - klasa 6b 

 

klasy 7 

1. Katarzyna Makowska  - klasa 7a  

2. Jakub Wrzosek - klasa 7b  

3. Janina Jurczak - klasa 7a 

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.  Zapraszamy do udziału w przyszłym roku. 

Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: 

Justyna Turko, Agata Wojciechowska i Agnieszka Wojewoda

 


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„Imię dla Szkieletu”

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie ogłasza konkurs na „Imię dla Szkieletu”, który od połowy roku szkolnego został nowym mieszkańcem naszej Szkoły.

 

Zasady konkursu:

1.     Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas IV-VII.

2.     Do konkursu imiona zgłaszane są przez całą klasę. Każda klasa może zgłosić tylko jedną propozycję imienia.

3.     Klasy zgłaszają swoje propozycje w kopercie do specjalnego pudełka stojącego na dolnym hallu do 11. maja br.

4.     W zgłoszeniu każda klasa biorąca udział wskazuje propozycję imienia, numer klasy oraz nazwisko wychowawcy.

5.     Zgłoszenia nie będą przyjmowane po wskazanym terminie.

6.     Przy zgłoszeniu więcej niż jednego imienia nastąpi dyskwalifikacja danej klasy z konkursu.

7.     Spośród zgłoszonych propozycji komisja konkursowa w składzie:

1 nauczyciel wskazany przez Szkołę oraz 1 przedstawiciel Rady Rodziców i

1 przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, wskaże zwycięską klasę oraz wybrane przez nią imię.

8.     Ogłoszenie wyników nastąpi 18. maja br. poprzez wywieszenie wyniku konkursu na tablicy ogłoszeń w dolnym hallu oraz na stronie internetowej Szkoły.

Nagrody:

Nagrodą w konkursie będzie pakiet biletów do kina dla całej klasy do wykorzystania na wspólne wyjście na wybrany przez zwycięską klasę wraz z nauczycielem seans, a także oficjalna tabliczka z wybranym imieniem i wskazaniem zwycięskiej klasy umieszczona przy Szkielecie.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!


KONKURS

„ŚMIECIOWE STWORKI”

Rusza IV edycja konkursu ekologicznego, tegoroczny temat pracy plastycznej to wykonanie przedmiotu użytecznego z surowców wtórnych – recykling.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

CELE KONKURSU:

·        Kształtowanie w młodym pokoleniu szacunku do przyrody.

·        Promocja uzdolnionych plastycznie uczniów.

·        Propagowanie różnych techniki plastycznych z wykorzystaniem niektórych materiałów wtórnych np. gazet, kartonów, butelek, wełny, resztki tkanin, itp.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

·        Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowe

w II kategoriach

- klasy I - III

- klas IV – VI

·        Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać z surowców wtórnych przedmioty użyteczne np. kubki, wazony, misy, koszyki, koszyczki, biżuterię itd. przy użyciu surowców wtórnych i różnych technik plastycznych.

·        Powołana przez organizatora komisja wybierze 3 najciekawsze prace

w każdej kategorii.

UWAGA!

·        „ŚMIECIOWE STWORKI” przyjmowane będą  do 21.05.2018 r.

·        Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub do p. Alicji Kobyłt

·        Do pracy należy dołączyć metryczkę z podanym imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

Organizator powoła jury, które oceni prace i wytypuje zwycięzców.

Wyniki konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Rozdanie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prace – „Śmieciowe stworki”  będzie można odebrać po zakończeniu wystawy. Organizator konkursu,  zastrzega sobie prawo do ich wystawiania  

i umieszczania zdjęć na stronie internetowej szkoły.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 133 poz. 883.

 

Organizator: Alicja Kobyłt i Maria Pierszała

 


Wyniki Konkursu Informatycznego
(na pracę plastyczną)
„Tworzymy kulturę w sieci”

1. Kamil Maras kl. IVb
2. Alicja Grelowska kl.0a
Anastazja Warzyńska kl.0a
3. Julia Skalska kl. IVcKONKURS RODZINNY
HISTORYCZNO-PLASTYCZNO- LITERACKI
100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ


Cel konkursu:
• Kształtowanie świadomości narodowej dzieci i młodzieży.
• Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych.
• Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi i literackimi.
• Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo 
–skutkowym.
• Przypomnienie ważnych dat i osób, które odegrały rolę 
w odzyskaniu niepodległości Polski.
• Przypomnienie postaci historycznych, literackich i naukowych, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości, a także rozsławienia Polski na świeci.

Zasady Konkursu:

• Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-VII
• Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone 
i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.
• Praca powinna być oryginalna –wcześniej nigdzie nie publikowana
• Uczestnik konkursu ma możliwość wykazać się twórczością historyczno-literacką lub plastyczną w trzech konkurencjach: 

1. Wykonanie albumu pt. 100 LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI

2. Napisanie wiersza związanego z 100 LECIEM NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI: dziejami, osobami mającymi wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości, pięknem naszego kraju…

3. Pracę plastyczną, technika dowolna, format A 3 
• Proponowane tematy do pracy plastycznej:
a) wydarzenia historyczne, wybitni Polacy, szczególne osiągnięcia ostatniego stulecia.
• Prace należy opisać z tyłu: imię i nazwisko autora, klasa.
• Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, p. T. Leś-Klupińskiej do 20 kwietnia 2018 roku. Najciekawsze prace będą eksponowane w szkole i na stronie internetowej szkoły.
Ocena prac:
Powołana komisja będzie brała pod uwagę:
- estetykę wykonania,
- zgodność z tematem,
• Organizator przewiduje 3 nagrody główne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.
• Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.
• Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. 
• Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas apelu z okazji Uchwalenia konstytucji 3 Maja

Pozostałe informacje

Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą jego rodziców na akceptację regulaminu i zgodą na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 oraz na opublikowanie przez Organizatora całości lub fragmentów prac do celów popularyzatorskich i promocyjnych na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej. Organizator nie zwraca prac konkursowych.Organizatorzy:
p. Maria Pierszała, p. Teresa Leś-Klupińska, p. Katarzyna Zawadzka

Wyniki Szkolnego 
Konkursu Matematycznego

 

Klasy VII

1.    Tobiasz Rękorajski kl. VIIa

2.    Wiktoria Marczak kl. VIIb

3.    Aleksandra Kwiecień kl. VIIb

 

Wyróżnienie

1.    Krzysztof Konieczny kl. VIIa

Klasy VI

1.    Zuzanna Stępień kl. VIa

2.    Laura Komar kl. VIb

3.    Mateusz Kaczmarek kl. VIa

Klasy V

1.    Kasper Lisiak kl. Vb

 

Wyróżnienie

1.    Tobiasz Stępień kl. Vb

2.    Jakub Motyl kl. Vb

Klasy IV

1.    Kamil Maras kl. IVb

2.    Martyna Śnioch  kl. IVb

3.    Wiktoria Boik kl. IVa

 


REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO

Tworzymy kulturę szacunku w sieci.

Celem szkolnego konkursu jest:

Promowanie zasad przyzwoitego zachowania w Internecie oraz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-VII.

Kategorie:

·        praca plastyczna – plakat (format A4 lub A3); technika prac dowolna,

·        grafika komputerowa (w programie Paint –wydrukowana, formatu A4),

·        prezentacja multimedialna (min. 10 slajdów),

·        animacja w programie Pivot Animator (min. 30 klatek).

Tematyka prac:

·        Netykieta  (zasady przyzwoitego zachowania w Internecie),

·        bezpieczny Internet (ostrzeżenia, zagrożenia i/lub zalety sieci),

·        mój komputerowy świat (ciekawy, kolorowy, ale czy bezpieczny?),

·        kodeks bezpiecznego poruszania się po Internecie.

 

Termin dostarczania prac do 22 lutego 2018 r.

  • Prace plastyczne, grafiki komputerowe (podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą) należy składać do wychowawców świetlicy szkolnej.
  • Prezentacje multimedialne oraz animacje w formie elektronicznej do pana Zbigniewa Zawodzińskiego (s. 28).

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród na apelu poświęconym „Bezpieczeństwu w Internecie”.

 

Organizatorzy:

Anetta Pabich, Zbigniew Zawodziński

Emilia Ciołek, Aneta Gudajczyk
SZKOLNY KONKUS BOŻONARODZENIOWY

14 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie SZKOLNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO w trzech kategoriach: Anioły, Stroiki świąteczne oraz ozdoby choinkowe.
Komisja w składzie: p. Katarzyna Sobczyk, p. Martyna Górna, p. Emilia Ciołek.
Spośród 37 prac, które wpłynęły komisja przyznała następujące nagrody:

KATEGORII KLAS 0-III

ANIOŁY

I miejsce Tymon i Zuzanna Załęczni
II miejsce Kacper Wołosz
III miejsce Iga Gajęcka
Wyróżnienie Lena i Konrad Mularczyk

STROIKI

I miejsce Oliwia Karda
II miejsce Anastazja Warzyńska
III miejsce Roksana Pisera
Wyróżnienie Konrad Prorok, Aleksander Gralak

OZDOBY CHOINKOWE

I miejsce Jakub i Bartosz Macugowscy
II miejsce Marta Książczyk 
III miejsce Lena i Nikola Kałużne
Wyróżnienie: Zuzanna Jadwiszczak, Marcel Pietraka, Wiktoria Stawiarska
W KATEGORIACH KLAS IV - VII

ANIOŁY

I miejsce Katarzyna Pierszała
II miejsce Aleksandra Gonerska
III miejsce Beata Bartos

STROIKI

I miejsce Julia Ruda
II miejsce Nadia Knapik
III miejsce Katarzyna Pierszała

OZDOBY CHOINKOWE 

I miejsce Aleksandra Gonerska
II miejsce Katarzyna Pierszała
III miejsce Piotr Kilańczyk

Nagrodę specjalną dyrektora szkoły otrzymał Antoni Wiliński za choinkę.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas Jasełek szkolnych.


Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY W poniedziałek 27 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole konkurs ortograficzny 
z języka angielskiego Spelling bee. Wzięły w nim udział po dwie osoby z klas IV-VIII.

Uczniowie musieli wykazać się biegłością w literowaniu słów w języku angielskim.

Wyniki konkursu:

I miejsce
Janina Jurczak kl 7A
Tobiasz Rękorajski kl 7A

II miejsce
Maja Gabinowska kl 7B
Jakub Wrzosek 7B

III miejsce
Zuzanna Stepień kl 6A
Mateusz Kaczmarek kl 6A

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy wszystkim za udział i dobrą zabawę. 

"Spelling Bee" - Szkolny Konkurs Ortograficzny

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.
UWAGA


SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA
SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

SPELLING BEE

27 listopada 2017 
Godz.13.35
Sala 30


Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VII (po 2 osoby z każdej klasy).
Komisja konkursowa będzie oceniać umiejętność literowania słów w języku angielskim 
objętych podstawą programową dla I etapu edukacji.

Konkurs będzie się składał z 3 etapów:

Etap 1 – część pisemna – dyktando
Etap 2 - część ustna – literowanie indywidualne (wyrazy jednosylabowe)
Etap 3 - część ustna – literowanie grupowe (wyrazy wielosylabowe)


Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pani Agnieszki Wojewody, pani Justyny Turko lub do pani Agnieszki Gabrych.

Do wygrania nagrody, dyplomy.
Gwarantowana wspaniała zabawa.

Organizarorzy:

Agnieszka Gabrych

Justyna Turko

Agnieszka Wojewoda
WYNIKI KONKURSU!!!

Każdy inny, wszyscy równi

W kategorii klas 0-3:

I MIEJSCE: 
Weronika Zajączkowska, kl. 1a
Olga Cieślak, kl. 3a

II MIEJSCE:
Klaudia Michalska, kl. 3a
Zuzanna Załęczna, kl. 3a

III MIEJSCE: 
Dominika Owczarek, kl. 3b

Wyróżnienia:
Alicja Grelowska, kl. 0a
Maja Sałuda 3a
Maja Kudaj, kl. 3b

W kategorii klas 4-7

I MIEJSCE: 
Martyna Śnioch, kl. 4b
Dawid Pietryka, kl. 7a
Katarzyna Pierszała, kl. 7b

II MIEJSCE: 
Alicja Darmach, kl. 7a
Janina Jurczak, kl. 7a

III MIEJSCE:
Anna Janiszewska, kl. 4b
Olga Grochowska, kl. 5a

Wyróżnienia:
Przemysław Borkowski, kl. 6a
Aleksandra Jon, kl. 6a
Zuzanna Stępień, kl. 6a
Natalia Staszewska, kl. 6c

WYGRANYM GRATULUJEMY!!! 
O terminie odbioru nagród poinformujemy na tablicy ogłoszeń.
UWAGA TO JUŻ X EDYCJA KONKURSU!!!


Każdy inny, wszyscy równi

Świat jest różnorodny, ale wszyscy są równi i nikt nie jest gorszy. Ludzie niepełnosprawni nie potrzebują litość tylko naszej obecności. 3 grudnia to dzień, kiedy na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji od 10 lat ogłaszamy w naszej szkole konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów na najciekawszą i najładniejszą pracę o tematyce niepełnosprawności. 
Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategorii klas 0-3 i 4-7. 
Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na wystawie 
w holu głównym naszej szkoły.
Prace plastyczne formatu A4 wykonane techniką dowolną można składać do 27 listopada u p. B. Bedlechowicz lub w bibliotece szkolnej. Na odwrocie wpisujemy imię, nazwisko i klasę. Wyniki opublikowane zostaną 1 grudnia na tablicy ogłoszeń.

Prace złożone w konkursie stają się własnością Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby tego konkursu oraz na bezpłatne publikowanie złożonych prac.

Zachęcam do udziału

Beata Bedlechowicz
Wręczenie nagród za udział w szkolnych konkursach

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


Biblioteka szkolna ogłasza dla uczniów klas 0- VII Szkoły Podstawowej nr 4 
Konkurs pt. „Mój lekturnik” 

Cele konkursu: 

• propagowanie czytelnictwa książek,
• pobudzanie ciekawości przeżywania przygód opisywanych 
w książkach,

• pogłębianie swojej wiedzy poprzez czytanie książek,
• kształtowanie aktywnego, twórczego młodego człowieka, rozwijanie zdolności manualnych.

Warunki konkursu:

• uczeń zakłada zeszyt, w którym dowolną techniką plastyczną będzie mógł przedstawić ciekawą historyjkę z przeczytanej książki.

• podstawą do oceny będzie rysunek, który ma przedstawić dowolnie wybrany fragment książki lub w klasach starszych napisanie kilku zdań na temat książki.

• przy każdej pracy należy podać tytuł i autora książki, oraz zatytułować swój rysunek.

• w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas 0 - VII,
• konkurs obejmuje czytelnictwo książek w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2017/2018,

• Laureatom zostaną wręczone dyplomy po zakończeniu konkursu (czerwiec 2018 r.).

Biblioteka ogłasza dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
Międzyklasowy Konkurs Czytelniczy „Moliki Książkowe” 

Cele konkursu: 

• propagowanie czytelnictwa książek,
• pobudzanie ciekawości przeżywania przygód opisywanych 
w książkach,
• pogłębianie swojej wiedzy poprzez czytanie książek,
• wyrabianie umiejętności pracy dla sukcesu grupy w której się współistnieje.


Warunki konkursu:

• w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas 0-VII,
• konkurs obejmuje czytelnictwo książek każdej klasy w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2017/2018,

• po pierwszym półroczu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeniowej i w bibliotece, informacje o strukturze czytelnictwa poszczególnych klas w pierwszym semestrze,

• podstawą do oceny czytelnictwa są statystyki komputerowe książek wypożyczanych do domu. 

• Laureatom zostaną wręczone dyplomy po zakończeniu konkursu (czerwiec 2018 r.).

31 października odbył się w naszej szkole 
SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

dla klas IV – VI

 

WYNIKI

 

I miejsce – Laura Komar  VI c

  

II miejsce – Norbert Goszcz  VI b

                    Kinga Pijewska  VI c

  

III miejsce – Nikola Młodzieniak IV b

              Julia Skalska IV c

                 Tobiasz Stępień V b

 

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas 4-6

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

KONKURS WIEDZY O STEFANIE ŻEROMSKIM


Wyniki


I miejsce – Katarzyna Pierszała VII b


II miejsce – Jan Olczyk VI b


III miejsce – Nikola Giełażys VI c


Gratulujemy!!!Szkolny konkurs wiedzy

o Stefanie Żeromskim
W związku z obchodami rocznicy urodzin patrona szkoły, zapraszamy uczniów klas 4-7  do udziały w konkursie wiedzy o Stefanie Żeromskim.

                  

        Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Patronie naszej szkoły, przybliżenie sylwetki wybitnego pisarza, uczczenie jego pamięci.

 

        Konkurs odbędzie się w formie testu pisemnego, zawierającego pytania otwarte i zamknięte, dotyczące życia i twórczości pisarza.

 

TERMIN : 27.10.2017r.

GODZINA: 9.50

SALA: nr 8

 

Organizatorzy: p.Monika Grygiel, p. Maria Pierszała,

p. Katarzyna Zawadzka

Zapisy u organizatorów do 20.10.2017r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU SUDOKU

I miejsce 
Krzysztof Konieczny VIIa

II miejsce

Aleksandra Kwiecień VIIb

Tobiasz Rękorajski VIIa

III miejsce

Mateusz Kaczmarek VIa

Dawid Marczak Va

Wyróżnienie:

Katarzyna Makowska VIIa

Gratulujemy!


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU SUDOKU

 

I. ORGANIZATOR – nauczyciele matematyki w szkole Podstawowej nr 4 
w Bełchatowie

 

II. ADRESAT KONKURSU - uczniowie klas IV-VII

 

III. CELE KONKURSU 
- rozwijanie logicznego myślenia
- popularyzacja łamigłówek liczbowych/logicznych 
- zabawa z okazji153 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego 
IV. TERMINARZ KONKURSU 
- zgłoszenia do konkursu – do 9.10.(poniedziałek) – do swoich nauczycieli matematyki (liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń) 
- rozgrywki – 19.10.2017 – (s. 24 godz.9.00)
- ogłoszenie wyników (w przeciągu dwóch tygodni)
- rozdanie dyplomów i nagród (w przeciągu dwóch miesięcy). 
V. WARUNKI KONKURSU 
- na rozgrywki należy zgłosić się punktualnie i posiadać ołówek, gumkę do ścierania i długopis (pisak)
- prace należy wypełniać czytelnie – w wersji ostatecznej długopisem (pisakiem) 
- prace nieczytelne nie podlegają ocenie
- praca musi być samodzielna 
decyduje poprawność i czas oddania pracy
- w trakcie trwania rozgrywek należy zachować ciszę
- należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów 
- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

 

 

Anetta Pabich i Bogumiła Szafrańska

 

ROK SZKOLNY 2016/2017Rozstrzygnięcie konkursu „Superświetliczak”

 

1)   Kamil Maras

2) Nela Kulda

3) Przemysław Marczak

Wyróżnienia:

- Patrycja Idzińska

- Weronika Baraniecka

- Maja Kucner

-Julia Skalska

 

GRATULUJEMY LAUREATOM I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU.

 


 

REGULAMIN KONKURSU

 

„Polska moja Ojczyzna”

Cel:   wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji i wiedzy 
na temat własnej  Ojczyzny,
-  wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych 
i dumy narodowej.

 

Termin: od 10 do 26 kwietnia 2017 roku.

 

Konkurs jest skierowany do dzieci 0-VI

 Temat: „Polska moja Ojczyzna”  uczestnicy konkursu mają za zadanie ukazanie piękna polskich krajobrazów. Wskazane będzie umieszczenie na pracy symbolu narodowego.

Technika: Dzieci mają za zadanie przygotować pracę plastyczną wykonaną farbą, pastelą lub wycinanką.

Format: praca plastyczna ma być wykonana

w formacie A3

 

ORGANIZATOR Maria Pierszała 
Konkurs plastyczny „Jestem małym Europejczykiem” dla klas I – III
CELE KONKURSU:

  zapoznanie dzieci z tematyką Unii Europejskiej;

  rozwijanie wiadomości o krajach Unii Europejskiej;

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości;

- wspieranie twórczości dzieci.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

Koordynator konkursu – Agnieszka Gabrych.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce jak w nazwie konkursu;w formacie A4 lub A3, forma płaska, technika dowolna.

4.  Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci.

5. Praca musi być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz klasa.

6. Prace należy dostarczyć do dnia 28 kwietnia do p. Agnieszki Gabrych s. 30.

7. Ogłoszenie wyników 20 maja 2017r.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i szkolnej tablicy ogłoszeń.

9. Kryteria oceniania:

  zgodność z tematem

  pomysłowość

  estetyka pracy

10.  Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.
Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 
dla klas IV – VI


Cele konkursu:

 

1. Popularyzacja wiedzy na temat historii i współczesności  Unii Europejskiej.

2. Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw proeuropejskich uczniów.

3. Umożliwienie uczniom konfrontacji własnej wiedzy z rówieśnikami.

 

Tematyka konkursu:

 

Tematyka konkursu dotyczy ogólnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, symbolach i instytucjach Unii, zakresie jej działania.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

 

1.  Konkurs odbędzie się 09.05.2017 r. (wtorek) s.18 godzina 9.50 – 10.35.

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się uczniów do 21.04.2017 do p. Agnieszki Gabrych.

3.  Konkurs przeprowadzany jest formie jednoetapowej.

4.  Dla wszystkich uczestników konkursu przewidywany jest test, w którym zawarte będą odpowiedzi do wyboru A,B,C oraz wypełnianie luk.

5.  Test będzie zawierał około 30/40 pytań.

6.  Czas trwania konkursu 45 minut.

7.  Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która zdobędzie największą ilość punktów w kategorii klas IV, V, VI.

8.  Wyniki konkursu ogłoszone będą na tablicy ogłoszeń do 19.05.2017 r.

 

Koordynatorzy – p. Agnieszka Gabrych 
i p. Katarzyna ZawadzkaRegulamin konkursu rodzinnego

 „MOJA CZWÓRKA”

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego 
w Bełchatowie

koordynatorzy -  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

2. Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

- wykorzystanie odpadów i surowców naturalnych jako materiału do działań artystycznych,

- uświadomienie uczestnikom znaczenia segregacji i dbałości o czystość najbliższego otoczenia,

- promowanie twórczości dziecięcej.

3. Konkurs trwa od 15.02.2017r. - 31.03.2017r.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI i ich rodziny.

5. Zadaniem drużyny jest wykonanie modelu budynku naszej szkoły „widzianego oczami drużyny”. Podczas pracy należy wykorzystać dowolne surowce naturalne (np. drewno, suszone rośliny, produkty spożywcze pochodzenia roślinnego) i/lub surowce wtórne (np. karton, makulatura, szkło, nakrętki, kapsle).

6. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:

* p. Monika Grygiel -  sala 24

* p. Martyna  Pacholczyk -  sala 8

7. Kryteria oceny prac:

* zgodność z tematem,

* estetyka pracy,

* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.

8. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

 
Wyniki Szkolnego Konkursu na laurkę 
pt. „Podaruj uśmiech babci i dziadkowi”

Klasy  0 - 3 

I miejsce ex aequo

Aleksandra Łaguniak   kl.  II c,  Maja Kucner  kl. I a, Marcel Rogala kl.  II d

II miejsce

Przemysław Marczak kl. II d

III miejsce

Wiktoria Bujacz  kl. II c

Wyróżnienie:

Piotr i Jakub Kilańczyk 0b i III b

Klasy 4-6

I miejsce

Kamila Jakubczyk VI b

II miejsce

Katarzyna Pierszała VI b

 

 

 


 

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

„ZIMA W OBIEKTYWIE”

Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”, organizowany przez świetlicę szkolną, przypomni nam najpiękniejsze zimowe krajobrazy:

Przykładowa tematyka:

Krajobraz (lasy, łąki, pola, góry itp.), zwierzęta na tle zimowym (ptaki, zwierzęta leśne, domowe itp.), zimowe scenerie/zdjęcia dalekich planów, wioski, miasta, zimowe zabawy na śniegu itp.

UWAGA!!!!! NIE PRZYNOSIMY ZDJĘĆ PRYWATNYCH, NA KTÓRYCH WIDNIEJE UCZESTNIK KONKURSU BĄDŹ JEGO RODZINA!!!!!!

Cele konkursu:

- stworzenie galerii najpiękniejszych zimowych zdjęć,

- rozwijanie zdolności fotograficznych u dzieci,

- dostrzeganie piękna przyrody,

- rozwijanie zainteresowań fotograficznych.

Zasady uczestnictwa:

- uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas 0- 6 SP4 w Bełchatowie.

- jeden uczestnik może dostarczyć najwyżej dwa zdjęcia.

- zdjęcia będą przyjmowane wyłącznie w formacie A5 lub A4 (wydrukowane bądź wywołane).

- zdjęcia nie muszą być tegoroczne.

- przygotowane prace muszą zawierać dane Autora( na odwrocie bądź dołączonej kartce) : imię, nazwisko, klasa, temat/ tytuł zdjęcia.

- zdjęcia proszę dostarczyć do 9 marca 2017r. do świetlicy szkolnej.

-prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne  z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych 
z dnia 29.08.1997 r. Dz.U.Nr 133, poz. 833 z póź. zm. oraz wszelkiego typu publikacji).

Emilia Ciołek, Anetta Pabich, Aneta Gudajczyk- koordynatorzy konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”.

 

Celem szkolnego konkursu jest:

Podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w Internecie oraz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-VI.

 

Kategorie:

·        praca plastyczna – plakat (format A4 lub A3); technika prac dowolna,

·        grafika komputerowa (w programie Paint –wydrukowana, formatu A4),

·        prezentacja multimedialna (min. 10 slajdów),

·        animacja w programie Pivot Animator (min. 30 klatek).

 

Tematyka prac:

·        bezpieczny Internet (ostrzeżenia, zagrożenia i/lub zalety sieci),

·        mój komputerowy świat (ciekawy, kolorowy, ale czy bezpieczny?),

·        kodeks bezpiecznego poruszania się po Internecie,

·        „wyloguj się do życia” – praca zachęcająca do innych niż komputer form spędzania wolnego czasu.

 

Termin dostarczania prac 3 lutego 2017 r.

Prace plastyczne, grafiki komputerowe (podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą) należy składać do wychowawców świetlicy szkolnej.

Prezentacje multimedialne oraz animacje w formie elektronicznej do pana Zbigniewa Zawodzińskiego (s. 28).

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród na apelu poświęconym „Bezpieczeństwu w Internecie”.

 

                                                                                                  Organizatorzy:

Anetta Pabich, Emilia Ciołek, Aneta Gudajczyk i Zbigniew ZawodzińskiO

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku