SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Szkoła po lekcjach

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP 4 Bełchatów klas 0 - 8 w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Nazwa zajęć

 

Klasa

Nauczyciel

Dzień

Godzina

Sala

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Zajęcia d-w

1 A

Ewa Domin

Czwartek

12.50 – 13.35

6

Zajęcia d-w

z języka polskiego

7 C

Lilianna Furga

Czwartek

13.45 – 14.30

22

Zajęcia d-w

z języka polskiego

5 C

Monika Grygiel

Wtorek

9.50 – 10.35

świetlica

 

Zajęcia d-w

 

Kl. 5, 6

Elżbieta Hajdan

Piątek

13.45 – 14.30

14

 

Zajęcia d-w

 

2 C

Agnieszka Karda

Wtorek

11.50 – 12.35

6

 

Zajęcia d-w

 

1 B

Teresa Kowalska

Czwartek

12.50 – 13.35

7

 

Zajęcia d-w

 

2 A

Milena Maślanka

Poniedziałek

7.10 – 8.00

5

Zajęcia d-w

3 A

Marzena Osińska

Środa

13.45 - 14.30


18

 

Zajęcia d-w

z matematyki

Kl. 4, 5

Anetta Pabich

Poniedziałek kl. 5

Piątek kl. 4

 

14.30 – 15.15

14.30 – 15.15

 

25

Zajęcia d-w

z języka polskiego

Kl. 7

Dorota Polak

Środa

13.45 – 14.30

22

Zajęcia d-w

z języka angielskiego

4 A

Justyna Turko

Środa

12.50 – 13.35

14

Zajęcia d-w

z języka angielskiego

6 B

Agata Wojciechowska

Poniedziałek

13.45 – 14.30

14

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminów

 

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu
z języka angielskiego

8 B

Agata Wojciechowska

Poniedziałek 

 14.35 – 15.20

23

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu
z języka angielskiego

8 A

Justyna Turko

Wtorek

Czwartek

14.35 – 15.20

14.35 – 15.20

30

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu
z matematyki

8 B

Beata Danielczyk

Czwartek

13.45 – 14.30

21

Zajęcia przygotowujące 
do egzaminu 
z języka polskiego

8 A

Dorota Polak

Środa

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40

27

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 

Koło języka angielskiego

3 A

Dorota Herudzińska

Piątek

8.00 – 8.45

 

14

 

Koło języka angielskiego

 

5 C

Chłopcy

 

Dorota Herudzińska

Czwartek

13.45 – 14.30

14

Koło ortograficzne
„Z ortografią za pan brat”

2 C

Agnieszka Karda

Środa

8.00 – 8.45

5

Koło plastyczno – techniczne

Kl. 4, 5

Teresa Leś – Klupińska

Wtorek

14.35 – 15.20

27

Koło ortograficzne

2 A

Milena Maślanka

Piątek

11.50 – 12.35

7

Koło z języka angielskiego

4 B

Agata Wojciechowska

Środa

12.50 – 13.35

6

Koło z języka angielskiego

5 A, 5 B, 5 C

Agnieszka Wojewoda

Poniedziałek

14.35 – 15.20

30

 Koło historyczne

7 C

Katarzyna Zawadzka

Czwartek

13.50 – 14.30

8

 

Zajęcia sportowe

 

SKS - zajęcia ogólnorozwojowe

Kl. 4, 5

Emilia Ciołek

Środa

Czwartek


7.10 – 8.00

7.10 – 8.00

 

Sala gim.

SKRA – piłka siatkowa

Kl. 4

Rafał Doleciński

Poniedziałek

Czwartek

14.30 – 16.00

14.30 – 16.00

Sala gim

SKRA – piłka siatkowa

Kl. 5, 6

Arkadiusz Kruk

Poniedziałek

Czwartek

14.30 – 16.00

14.30 – 16.00

Sala gim.

SKS - zajęcia ogólnorozwojowe

 

Martyna Pacholczyk

Poniedziałek

Wtorek

Środa

14.35 – 15.20

7.10 – 8.55

15.25 – 16.30

Sala gim.

Rugby

 

Martyna Pacholczyk

Wtorek

13.45 – 15.20

Sala gim.

 Basen

Kl. 2B, C

Agnieszka Karda

Środa

14.15 – 15.45

PCS

Szachy

Kl. 0, 1

Barbara Leszczyńska

Środa

Piątek

12.30 – 14.30

13.00 – 14.00

3

Szachy

Kl. 2 - 8

Franciszek Wojtak

Poniedziałek

13.45 – 15.00

Świetlica szkolna

Lodowisko

Kl.4

 

 

Emilia Ciołek

Martyna Pacholczyk

Rafał Doleciński

 

 

Środa

Czwartek

Czwartek

10.15 – 11.15

9.50 – 11.35

10.50 – 12.30

Lodowisko

 

 

Zajęcia artystyczne

 

Mali artyści

Kl. 2-7

Beata Bedlechowicz

Piątek

14.35 – 15.20

27

Warsztaty teatralne

0 A, 1 B

Krystyna Krakowiak

Wtorek

13.00 – 14.00

3

 

Inne

 

Korekcyjno – wychowawcze

6 B

Ilona Banasik

Czwartek


8.00 – 8.45

 

14

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (zajęcia dla uczniów
z grupy ryzyka dysleksji)

Kl. 4 - 8

 Beata Nadolna

Wtorek

 

Środa

 8.00 – 8.45

14.35 – 15.20

12.50 – 13.35

 1

Logopedia

Kl. 7, 8

 

Monika Gliszczyńska

 

Czwartek
raz w miesiącu

16.15 – 17.00

gab.

logopedy

 Koło pt.: ”Papieska drużyna”

Kl. 6, 7

Edyta Kurowska

Wtorek
co dwa tygodnie

14.35 – 15.20

25

Szkolne koło Caritas

Kl. 6 – 8

Anna Bochman

Patrycja Kołasińska

 

wg potrzeb

 

Samorząd Uczniowski

Kl. 0 - 8

Emilia Ciołek

Aneta Gudajczyk

Katarzyna Zawadzka

Agata Wojciechowska

 

wg   potrzeb

 

Język polski + zaj. d-w dla obcokrajowców

Kl. 0, 2

Milena Maślanka

Wtorek

Czwartek

12.50 – 13.35

12.50 – 13.35

7

5

Język polski + zaj. d-w dla obcokrajowców

Kl. 4, 7

Lilianna Furga

Środa

Piątek

7.10 - 7.55

13.45 – 14.30

22

Biblioterapia w pracy
z uczniem

Kl. 3 - 4

Maria Pierszała

Środa

Czwartek

14.00 – 15.00

14.00 – 15.00

 

Biblioteka

 

Zuchy ”Lwiątka”

Kl. 0-3

Sandra Jaskólska

Piątek

16.00 – 17.30

 

msg

 

                 

 

 

 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku