XV Powiatowy Konkurs Poezji Adama Mickiewicza

Jan Olczyk – uczeń klasy 6b zdobył wyróżnienie w XV Powiatowym Konkursie
Poezji Adama Mickiewicza. Ucznia przygotowała Pani Monika Grygiel.