Tatiana wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym

18 maja 2019r. Tatianka Kopala z klasy 2a wyśpiewała wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „ROSśpiewani”
w kategorii wiekowej 7-12 lat. Konkurs odbył się w Łódzkim Domu Kultury. Tatiankę do przeglądu przygotował p. Arkadiusz Kruk. Ogromne gratulecje.