„Sobą być, bez nałogów żyć” – hasło „Alkohol i papierosy”

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny
„Sobą być, bez nałogów żyć” – hasło „Alkohol i papierosy”

ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie.

Cele konkursu:

– Rozwijanie i promowanie wśród młodzieży szkolnej, właściwej postawy wobec środków uzależniających.

– Zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

– Promowanie zdrowego stylu życia.

–  Rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

– Stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu przez uczniów.

Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie zostali laureatami:

 

I miejsce zajęła Maja Fidala z kl. 8 a

II miejsce zajął Damian Borkowski z kl. 8 b

Hanna Krakowiak z kl. 7 a – otrzymała nagrodę za udział