Przyroda wokół nas

Uczennice naszej szkoły: Nela Kulda i Julia Skalska otrzymały wyróżnienie
wkonkursie plastycznym „Przyroda wokół nas”