Jesień

Cykl wystaw indywidualnych rozpoczęty! Tematyką jesienną zapoczątkowali
wystawy uczniowie klasy 5a - Martyna Bruchajzer i Piotr Gągorowski oraz
uczeń klasy 5b - Kamil Jaśkiewicz.