II Powiatowy Konkurs Historyczny ,,Polaków Drogi Do Niepodległości”

W środę 20 marca 2019r. uczniowie naszej szkoły Krzysztof Konieczny, Tobiasz Rękorajski i Dawid Walczak – kl 8a, 8b wzięli udział w II Powiatowym Konkursie Historycznym ,,Polaków Drogi Do Niepodległości”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 12 im.Kornela Makuszyńskiego. Druga edycja tego konkursu została poświęcona Księstwu Warszawskiemu i Królestwu Polskiemu w latach 1815- 1831.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach: test pisemny i odpowiedzi ustne.
Nasi uczniowie zdobyli III miejsce.Otrzymali pamiątkowe dyplomy i ciekawe nagrody rzeczowe.
Gratulujemy!

????????????????

????????????????