ZAJĘCIA SWIETLICOWE – PRACA PLASTYCZNO-TECHNICZNA „MIKOŁAJ”