TAK SIĘ BAWIĄ UCZNIOWIE CZWÓRKI PO LEKCJACH

Po zajęciach lekcyjnych uczniowie, którzy przebywają w świetlicy szkolnej mają do swojej dyspozycji szereg zajęć,
w których aktywnie uczestniczą.

Czwartkowe zajęcia prowadzą: Maria Pierszała, Mariola Felczak, Agnieszka Karda, p. Zbigniew Zawodziński.

W miarę możliwości staramy się wychodzić z uczniami na plac zabaw, boisko szkolne.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne, które rozwijają zdolności manualne uczniów.

20 maja uczniowie wykonali laurkę dla mamy oraz upominek w postaci „Zaczarowanego słoika”

Nie zapominamy o rozbudzaniu kompetencji czytelniczych, dlatego są prowadzone zajęcia z pięknego czytania.
Dzieci same dobierają literaturę, którą chcą czytać.

Pan Z. Zawodziński prowadzi zajęcia komputerowe, na które uczniowie chętnie uczęszczają.

Przygotowała Maria Pierszała