ZIMA W OBIEKTYWIE

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

„ZIMA W OBIEKTYWIE”

Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”, organizowany przez świetlicę szkolną, przypomni nam najpiękniejsze zimowe krajobrazy:

Przykładowa tematyka:

Krajobraz (lasy, łąki, pola, góry itp.), zwierzęta na tle zimowym (ptaki, zwierzęta leśne, domowe itp.), zimowe scenerie/zdjęcia dalekich planów, wioski, miasta, zimowe zabawy na śniegu itp.

UWAGA!!!!! NIE PRZYNOSIMY ZDJĘĆ PRYWATNYCH, NA KTÓRYCH WIDNIEJE UCZESTNIK KONKURSU BĄDŹ JEGO RODZINA!!!!!!

Cele konkursu:

– stworzenie galerii najpiękniejszych zimowych zdjęć,

– rozwijanie zdolności fotograficznych u dzieci,

– dostrzeganie piękna przyrody,

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych.

Zasady uczestnictwa:

– uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas 0- 6 SP4 w Bełchatowie.

– jeden uczestnik może dostarczyć najwyżej dwa zdjęcia.

– zdjęcia będą przyjmowane wyłącznie w formacie A5 lub A4 (wydrukowane bądź wywołane).

– zdjęcia nie muszą być tegoroczne.

– przygotowane prace muszą zawierać dane Autora( na odwrocie bądź dołączonej kartce) : imię, nazwisko, klasa, temat/ tytuł zdjęcia.

– zdjęcia proszę dostarczyć do 9 marca 2017r. do świetlicy szkolnej.

-prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne  z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r. Dz.U.Nr 133, poz. 833 z póź. zm. oraz wszelkiego typu publikacji).

Emilia Ciołek, Anetta Pabich, Aneta Gudajczyk- koordynatorzy konkursu.