WYNIKI IV SZKOLNEGO KONKURSU SPELLING BEE

8 grudnia 2020 roku odbył się
Szkolny konkurs ortograficzny z języka angielskiego

Spelling bee w wersji online

Poniżej lista laureatów:


I miejsce:

Kulińska Maja klasa 5a

II miejsce:

Kwiatek Alicja klasa 4c

III miejsce:

Giełzak Filip klasa 4b

Urbaniak Witold klasa 5a

Serdecznie gratulujemy !!!

Organizatorzy:
Agnieszka Golińska
Justyna Turko
Agata Wojciechowska
Agnieszka Wojewoda

 

 

REGULAMIN
IV SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Spelling Bee

I. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 4 im Stefana Żeromskiego w Bełchatowie – nauczyciele języka angielskiego

II. ADRESAT KONKURSU:
Uczniowie klas IV i V (po dwie osoby z każdej klasy)

III. CELE KONKURSU
– rozwijanie zainteresowań językowych uczniów,
– rozwijanie umiejętności ortograficznych z języka angielskiego objętych podstawą programową dla I etapu edukacji.
– promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom znajomości ortografii języka angielskiego,

IV. MIEJSCE I CZAS KONKURSU
Konkurs odbędzie się online w aplikacji Microsoft 365 Teams w zespole Konkurs Spelling bee, dnia 1 grudnia 2020 roku o godz. 16.00.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
Uczniowie biorący udział w konkursie są wytypowani z klas IV i V przez nauczyciela języka angielskiego uczącego w danej klasie.
Aby wziąć udział w konkursie uczeń musi mieć sprawny mikrofon, kamerkę oraz możliwość połączenia się w aplikacji Microsoft 365 Teams.

W czasie trwania konkursu obok ucznia nie mogą przebywać osoby trzecie.

VI. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja konkursowa będzie oceniać znajomość pisowni i umiejętność literowania słów w języku angielskim objętych podstawą programową z języka angielskiego dla I i II etapu edukacji.

VII. OBOWIĄZUJĄCA (LUB ZALECANA ) LITERATURA:
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu języka angielskiego.

VIII. PRZEBIEG KONKURSU;
Konkurs jest zorganizowany w 3 etapach:
Etap 1 – literowanie przez nauczyciela słowa w języku angielskim i zapisywanie tego słowa przez ucznia,
Etap 2 – literowanie przez uczniów słów 4 i 5 literowych,
Etap 3 – literowanie przez uczniów słów 6 i 7 literowych,

IX. NAGRODY
Laureaci i finaliści konkursu otrzymują oceny z bardzo dobre lub celujące z języka angielskiego i zachowania.

Komisja Konkursowa:
Agnieszka Golińska
Justyna Turko
Agata Wojciechowska
Agnieszka Wojewoda