Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla klas IV – VI

Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
dla klas IV – VI

Cele konkursu:

 

1. Popularyzacja wiedzy na temat historii i współczesności  Unii Europejskiej.

2. Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw proeuropejskich uczniów.

3. Umożliwienie uczniom konfrontacji własnej wiedzy z rówieśnikami.

Tematyka konkursu:

 

Tematyka konkursu dotyczy ogólnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, symbolach i instytucjach Unii, zakresie jej działania.

Organizacja i przebieg konkursu:

 

1.  Konkurs odbędzie się 09.05.2017 r. (wtorek) s.18 godzina 9.50 – 10.35.

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się uczniów do 21.04.2017 do p. Agnieszki Gabrych.

3.  Konkurs przeprowadzany jest formie jednoetapowej.

4.  Dla wszystkich uczestników konkursu przewidywany jest test, w którym zawarte będą odpowiedzi do wyboru A,B,C oraz wypełnianie luk.

5.  Test będzie zawierał około 30/40 pytań.

6.  Czas trwania konkursu 45 minut.

7.  Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która zdobędzie największą ilość punktów w kategorii klas IV, V, VI.

8.  Wyniki konkursu ogłoszone będą na tablicy ogłoszeń do 19.05.2017 r.

Koordynatorzy – p. Agnieszka Gabrych
i p. Katarzyna Zawadzka