SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY  SPELLING BEE

UWAGA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA
SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

SPELLING BEE

27 listopada 2017
Godz.13.35
Sala 30

Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VII (po 2 osoby z każdej klasy).
Komisja konkursowa będzie oceniać umiejętność literowania słów w języku angielskim 
objętych podstawą programową dla I etapu edukacji.

Konkurs będzie się składał z 3 etapów:

Etap 1 – część pisemna – dyktando
Etap 2 – część ustna – literowanie indywidualne (wyrazy jednosylabowe)
Etap 3 – część ustna – literowanie grupowe (wyrazy wielosylabowe)

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pani Agnieszki Wojewody, pani Justyny Turko lub do pani Agnieszki Gabrych.

Do wygrania nagrody, dyplomy.
Gwarantowana wspaniała zabawa.

Organizarorzy:

Agnieszka Gabrych

Justyna Turko

Agnieszka Wojewoda