REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU SUDOKU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU SUDOKU

 

I. ORGANIZATOR – nauczyciele matematyki w szkole Podstawowej nr 4
w Bełchatowie

 

II. ADRESAT KONKURSU – uczniowie klas IV-VII

 

III. CELE KONKURSU
– rozwijanie logicznego myślenia
– popularyzacja łamigłówek liczbowych/logicznych
– zabawa z okazji153 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego
IV. TERMINARZ KONKURSU 
– zgłoszenia do konkursu – do 9.10.(poniedziałek) – do swoich nauczycieli matematyki (liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń)
– rozgrywki – 19.10.2017 – (s. 24 godz.9.00)
– ogłoszenie wyników (w przeciągu dwóch tygodni)
– rozdanie dyplomów i nagród (w przeciągu dwóch miesięcy).
V. WARUNKI KONKURSU
– na rozgrywki należy zgłosić się punktualnie i posiadać ołówek, gumkę do ścierania i długopis (pisak)
– prace należy wypełniać czytelnie – w wersji ostatecznej długopisem (pisakiem)
– prace nieczytelne nie podlegają ocenie
– praca musi być samodzielna
– decyduje poprawność i czas oddania pracy
– w trakcie trwania rozgrywek należy zachować ciszę
– należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów
– zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

Anetta Pabich i Bogumiła Szafrańska