REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Imię dla Szkieletu”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„Imię dla Szkieletu”

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie ogłasza konkurs na „Imię dla Szkieletu”, który od połowy roku szkolnego został nowym mieszkańcem naszej Szkoły.

 

Zasady konkursu:

1.     Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas IV-VII.

2.     Do konkursu imiona zgłaszane są przez całą klasę. Każda klasa może zgłosić tylko jedną propozycję imienia.

3.     Klasy zgłaszają swoje propozycje w kopercie do specjalnego pudełka stojącego na dolnym hallu do 11. maja br.

4.     W zgłoszeniu każda klasa biorąca udział wskazuje propozycję imienia, numer klasy oraz nazwisko wychowawcy.

5.     Zgłoszenia nie będą przyjmowane po wskazanym terminie.

6.     Przy zgłoszeniu więcej niż jednego imienia nastąpi dyskwalifikacja danej klasy z konkursu.

7.     Spośród zgłoszonych propozycji komisja konkursowa w składzie:

1 nauczyciel wskazany przez Szkołę oraz 1 przedstawiciel Rady Rodziców i

1 przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, wskaże zwycięską klasę oraz wybrane przez nią imię.

8.     Ogłoszenie wyników nastąpi 18. maja br. poprzez wywieszenie wyniku konkursu na tablicy ogłoszeń w dolnym hallu oraz na stronie internetowej Szkoły.

Nagrody:

Nagrodą w konkursie będzie pakiet biletów do kina dla całej klasy do wykorzystania na wspólne wyjście na wybrany przez zwycięską klasę wraz z nauczycielem seans, a także oficjalna tabliczka z wybranym imieniem i wskazaniem zwycięskiej klasy umieszczona przy Szkielecie.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!