Regulamin konkursu rodzinnego „MOJA CZWÓRKA”

Regulamin konkursu rodzinnego

 „MOJA CZWÓRKA”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie

koordynatorzy –  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

2. Cele konkursu:

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

– wykorzystanie odpadów i surowców naturalnych jako materiału do działań artystycznych,

– uświadomienie uczestnikom znaczenia segregacji i dbałości o czystość najbliższego otoczenia,

– promowanie twórczości dziecięcej.

3. Konkurs trwa od 15.02.2017r. – 31.03.2017r.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI i ich rodziny.

5. Zadaniem drużyny jest wykonanie modelu budynku naszej szkoły „widzianego oczami drużyny”. Podczas pracy należy wykorzystać dowolne surowce naturalne (np. drewno, suszone rośliny, produkty spożywcze pochodzenia roślinnego) i/lub surowce wtórne (np. karton, makulatura, szkło, nakrętki, kapsle).

6. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:

* p. Monika Grygiel –  sala 24

* p. Martyna  Pacholczyk –  sala 8

7. Kryteria oceny prac:

* zgodność z tematem,

* estetyka pracy,

* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.

8. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.