REGULAMIN KONKURSU „Polska moja Ojczyzna”

REGULAMIN KONKURSU

„Polska moja Ojczyzna”

Cel:   wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji i wiedzy
na temat własnej  Ojczyzny,
–  wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i dumy narodowej.

 

Termin: od 10 do 26 kwietnia 2017 roku.

 

Konkurs jest skierowany do dzieci 0-VI

 Temat: „Polska moja Ojczyzna”  uczestnicy konkursu mają za zadanie ukazanie piękna polskich krajobrazów. Wskazane będzie umieszczenie na pracy symbolu narodowego.

Technika: Dzieci mają za zadanie przygotować pracę plastyczną wykonaną farbą, pastelą lub wycinanką.

Format: praca plastyczna ma być wykonana

w formacie A3

 

ORGANIZATOR Maria Pierszała