Regulamin konkursu plastycznego „Najpiękniejsza maska karnawałowa”