REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO

Tworzymy kulturę szacunku w sieci.

Celem szkolnego konkursu jest:

Promowanie zasad przyzwoitego zachowania w Internecie oraz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-VII.

Kategorie:

·        praca plastyczna – plakat (format A4 lub A3); technika prac dowolna,

·        grafika komputerowa (w programie Paint –wydrukowana, formatu A4),

·        prezentacja multimedialna (min. 10 slajdów),

·        animacja w programie Pivot Animator (min. 30 klatek).

Tematyka prac:

·        Netykieta  (zasady przyzwoitego zachowania w Internecie),

·        bezpieczny Internet (ostrzeżenia, zagrożenia i/lub zalety sieci),

·        mój komputerowy świat (ciekawy, kolorowy, ale czy bezpieczny?),

·        kodeks bezpiecznego poruszania się po Internecie.

 

Termin dostarczania prac do 22 lutego 2018 r.

  • Prace plastyczne, grafiki komputerowe (podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą) należy składać do wychowawców świetlicy szkolnej.
  • Prezentacje multimedialne oraz animacje w formie elektronicznej do pana Zbigniewa Zawodzińskiego (s. 28).

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród na apelu poświęconym „Bezpieczeństwu w Internecie”.

 

Organizatorzy:

Anetta Pabich, Zbigniew Zawodziński

Emilia Ciołek, Aneta Gudajczyk