KONKURS „ŚMIECIOWE STWORKI”

KONKURS

„ŚMIECIOWE STWORKI”

Rusza IV edycja konkursu ekologicznego, tegoroczny temat pracy plastycznej to wykonanie przedmiotu użytecznego z surowców wtórnych – recykling.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

CELE KONKURSU:

·        Kształtowanie w młodym pokoleniu szacunku do przyrody.

·        Promocja uzdolnionych plastycznie uczniów.

·        Propagowanie różnych techniki plastycznych z wykorzystaniem niektórych materiałów wtórnych np. gazet, kartonów, butelek, wełny, resztki tkanin, itp.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

·        Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowe

w II kategoriach

– klasy I – III

– klas IV – VI

·        Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać z surowców wtórnych przedmioty użyteczne np. kubki, wazony, misy, koszyki, koszyczki, biżuterię itd. przy użyciu surowców wtórnych i różnych technik plastycznych.

·        Powołana przez organizatora komisja wybierze 3 najciekawsze prace

w każdej kategorii.

UWAGA!

·        „ŚMIECIOWE STWORKI” przyjmowane będą  do 21.05.2018 r.

·        Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub do p. Alicji Kobyłt

·        Do pracy należy dołączyć metryczkę z podanym imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

Organizator powoła jury, które oceni prace i wytypuje zwycięzców.

Wyniki konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Rozdanie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prace – „Śmieciowe stworki”  będzie można odebrać po zakończeniu wystawy. Organizator konkursu,  zastrzega sobie prawo do ich wystawiania

i umieszczania zdjęć na stronie internetowej szkoły.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 133 poz. 883.

 

Organizator: Alicja Kobyłt i Maria Pierszała