Konkurs plastyczny „Jestem małym Europejczykiem” dla klas I – III

Konkurs plastyczny „Jestem małym Europejczykiem” dla klas I – III

 

CELE KONKURSU:

–  zapoznanie dzieci z tematyką Unii Europejskiej;

–  rozwijanie wiadomości o krajach Unii Europejskiej;

– rozwijanie kreatywności i pomysłowości;

– wspieranie twórczości dzieci.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

Koordynator konkursu – Agnieszka Gabrych.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce jak w nazwie konkursu;w formacie A4 lub A3, forma płaska, technika dowolna.

4.  Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci.

5. Praca musi być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz klasa.

6. Prace należy dostarczyć do dnia 28 kwietnia do p. Agnieszki Gabrych s. 30.

7. Ogłoszenie wyników 20 maja 2017r.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i szkolnej tablicy ogłoszeń.

9. Kryteria oceniania:

•  zgodność z tematem

•  pomysłowość

•  estetyka pracy

10.  Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.