Każdy inny, wszyscy równi

UWAGA TO JUŻ X EDYCJA KONKURSU!!!

Każdy inny, wszyscy równi

Świat jest różnorodny, ale wszyscy są równi i nikt nie jest gorszy. Ludzie niepełnosprawni nie potrzebują litość tylko naszej obecności. 3 grudnia to dzień, kiedy na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji od 10 lat ogłaszamy w naszej szkole konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów na najciekawszą i najładniejszą pracę o tematyce niepełnosprawności. 
Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategorii klas 0-3 i 4-7.
Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na wystawie
w holu głównym naszej szkoły.
Prace plastyczne formatu A4 wykonane techniką dowolną można składać do 27 listopada u p. B. Bedlechowicz lub w bibliotece szkolnej. Na odwrocie wpisujemy imię, nazwisko i klasę. Wyniki opublikowane zostaną 1 grudnia na tablicy ogłoszeń.

Prace złożone w konkursie stają się własnością Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby tego konkursu oraz na bezpłatne publikowanie złożonych prac.

Zachęcam do udziału

Beata Bedlechowicz