Tusz do paki

Celem kampanii jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażanie do zachowań proekologicznych, z jednoczesnym kształtowaniem empatii wobec zwierząt przebywających
w schroniskach.

Zachęcamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli do przynoszenia, zapakowanych w woreczek foliowy zużytych tuszów
z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do specjalnie przygotowanych kartonów.

Zebrane w ten sposób zużyte tusze zostaną przekazane do recyklingu, a z pozyskanych dzięki temu środków firma Eko-system zakupi karmę dla zwierząt ze schronisk Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Dodatkowe informacje:

https://tuszdopaki.pl/