DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMĄ

Zima to trudny czas dla ptaków, trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwanie pożywienia na mrozie pochłania ich energię. W ogrodzie pokrytym śniegiem, można spotkać wróble, sikory, kawki, gawrony czy kosy.

Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich, zimowych warunków, aby im pomóc można je dokarmiać. To bardzo ważne i odpowiedzialne zajęcie, nierzadko może uratować je od śmierci z głodu lub wychłodzenia.

Jeśli już zdecydujemy i zaangażujemy się na zimowe dokarmianie ptaków, róbmy to regularnie i właściwymi produktami. Ptaki szybko przyzwyczajają się do źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne.

Jak, kiedy i czym dokarmiać ptaki?

Więcej: https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/jak-madrze-dokarmiac-ptaki-zima/