Cuda Wianki

W dniach 20 – 21 października 2021 roku uczniowie klasy Va i VIIs podczas lekcji religii wraz z katechetkami udały się do kapliczek w pobliżu szkoły, aby w pięknej modlitwie różańcowej zawierzyć papieża Franciszka oraz nasz świat.
W tym czasie były rozmowy na temat piękna natury oraz jak należy o nią dbać. Nawiązano do encykliki „Laudato si”.
Odczytano pieśń św. Franciszka.