SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

KONKURS KALIGRAFICZNY

3 marca 2020 roku z okazji DNIA PISARZY w bibliotece szkolnej odbył się KONKURS KALIGRAFICZNY
dla klas I-III i IV-VIII, do którego przystąpiło 41 uczniów, 14 z klas I-III i 27 z klas IV-VIII.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 marca 2020 roku.

 

KONKURS KALIGRAFICZNY

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

Regulamin KONKURSU PIĘKNEGO PISANIA

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego 
w Bełchatowie
koordynatorzy: Monika Grygiel, Maria Pierszała
2. Cele konkursu:
- motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma, 
- doskonalenie umiejętności kształtnego, czytelnego i estetycznego pisania,
-zachęcanie uczniów do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,
- rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
- rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
3. Konkurs odbędzie się 03.03.2020r.
* klasy I-III – o godzinie 13.00
* klasy IV–VIII – podczas przerw


WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
Kategorie wiekowe:
* klasy I- III
* klasy IV- VIII
2. Zadanie konkursowe polega na pięknym przepisaniu fragmentu utworu wybranego przez Organizatora. Tekst należy napisać piórem, cienkopisem na gładkiej kartce papieru formatu A4. Korzystanie z korektorów zabronione.

- Uczniowie klas I
* kaligraficzne przepisanie fragmentu utworu
* odwzorowanie szlaczków według wzoru

- Uczniowie klas II i III
* kaligraficzne przepisanie fragmentu utworu

- Uczniowie klas IV – VIII
* kaligraficzne przepisanie fragmentu utworu
* wykonanie ozdobnych inicjałów według własnego projektu


KRYTERIA OCENY PRAC
- staranność i oryginalność elementów graficznych
- płynność pisma i estetyka połączeń literowych
- kompozycja pracy
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 10.03.2020r.

Zapraszamy!

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku