SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


W związku ze zmianą terminu ferii zimowych został również zaktualizowany kalendarz roku szkolnego
SP4 w Bełchatowie. Rada Pedagogiczna 27.11.2020 r. ustaliła następujące zamiany:

• do 22.12.2020 r. – zawiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia

• 04.01.2021 r. – 17.01.2021 r. - ferie zimowe

• 26.01.2021 r. – ustalenie ocen śródrocznych

• 02.02.2021 r. – śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Bal Karnawałowy w roku szkolnym 2020/2021 zostaje odwołany.


Dyrektor Szkoły – Edyta Jasińska 

DATA

 

TEMATYKA

 

UWAGI

 
1 września 2020 r.
(wtorek)

Rozpoczęcie roku szkolnego

    9.00 - 8a, 8b, 7a,7b, 7c

10.00 – 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 6s, 6d

11.00 – 3a, 3b, 2a, 2b

12.00 – 0a, 0b

13.00 – 1a, 1b

 

14 października 2020 r.(środa)

Dzień Edukacji Narodowej

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

 

11 listopada 2020 r.(środa)

Święto Niepodległości

dzień ustawowo wolny od pracy

 

12, 13 listopada 2020 r.

czwartek, piątek

 

dodatkowe 2 dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

do 22 grudnia2020 r.(wtorek)

Zawiadomienie 
o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

 

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie


23-31 grudnia 2020 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

1 stycznia 2021 r.(piątek)

Nowy Rok

dzień ustawowo wolny od pracy

 

6 stycznia 2021r.
(środa)

Trzech Króli

dzień ustawowo wolny od pracy

 

do 19 stycznia 2021r.(wtorek)

Ustalenie ocen śródrocznych

 

 

26 stycznia 2021 r.(wtorek)

 

Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

 

 

28 stycznia 2021 r.
(czwartek)

Bal karnawałowy

 

Klasy 0-III 930-1230

 

Klasy IV-VIII 1700-2000

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
w godzinach:

 

930 - 1230

 

1700- 2000


1 lutego 2021 r.
do 14 lutego 2021 r.


Ferie zimowe w woj. łódzkim

 

 

18, 19, 20 marca
2021 r.

Rekolekcje wielkopostne

 

zajęcia dydaktyczne wg planu,

 

wyjście do kościoła wg harmonogramu ustalonego przez dyrekcję


1 - 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc


1-6 kwietnia 2021 r. -  dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

3 maja 2021 r.(poniedziałek)

Rocznica Konstytucji 3 Maja

dzień ustawowo wolny od pracy

 

do 18 maja 2021r.(wtorek)

Pisemne zawiadomienie 
o wszystkich przewidywanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

 
do 25 maja 2021r.  
(czwartek)

 Pisemne zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) 
o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 


25 - 27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

 
dodatkowe 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych
 

 

do 2 czerwca 2021r.(piątek)

Termin składania wniosków 
o egzamin klasyfikacyjny

 wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego programu lub toku nauki


3 czerwca 2021 r.
(czwartek)

Boże Ciało

dzień ustawowo wolny od pracy


4 czerwca 2021 r.
(piątek)

Piątek po Bożym Ciele

 dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

10 czerwca 2021r.(czwartek)


Ustalenie wszystkich ocen rocznych

 

 

do 16 czerwca 2021r.(środa)

Egzaminy klasyfikacyjne

wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego programu lub toku nauki


17 czerwca 2021 r.
(czwartek)

Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna

 


24 czerwca 2021 r.
(czwartek)

Zajęcia z wychowawcą

 

 

25 czerwca 2021 r.(piątek)


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 


26 czerwca
31 sierpnia
 2021 r.

Wakacje

 


do 25 czerwca 2021 r.
(piątek)


Termin składania wniosków 
o egzaminy poprawkowe 

 


26-27 sierpnia 2021 r.
(czwartek, piątek)


Egzaminy poprawkowe 

 

 


6 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

12, 13 listopada 2020 r.

25, 26, 27 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

 

 

 

  


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku