INFORMACJE


Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.00-17.00


Opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w roku 2017/2018 sprawują:

p. Katarzyna Sobczyk – kierownik świetlicy
p. Emilia Ciołek,
p. Aneta Gudajczyk,
p. Jolanta Jędrzejczyk
p. Beata Stanisławska
p. Małgorzata Weder-Tatarczak
p. Katarzyna Zawadzka
Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach. 
W świetlicy obowiązują takie same zasady, jak w czasie lekcji. Kładzie się nacisk przede wszystkim na kulturę osobistą, wzajemny szacunek i tolerancję, dbałość o czystość i porządek. Zwraca się uwagę na ograniczenie zachowań agresywnych, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego są:
- właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach
- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
- rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów
- wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
- organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki

W świetlicy w Szkole Podstawowej prowadzone są zajęcia:
- plastyczne, manualne
- gry i zabawy logiczne
- gry i zabawy planszowe
- pogadanki
- gry komputerowe

Oprócz wyżej wymienionych zajęć na świetlicy jest również pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych, kształtowanie rozwoju umysłowego, zajęcia tematyczne poświęcone uroczystościom 
i świętom.


MAŁA ŚWIETLICA

Podopiecznymi "Małej Świetlicy" są dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4.


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ dostępny jest 
tutaj

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Nasza szkoła korzysta z unijnego programu mającego promować zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne pod nazwą ,,Program dla szkół”. Jest on przeznaczony dla uczniów klas I-V.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.


 

Nasz adres:

ul. Lipowa 11, 
97-400 Bełchatów
Kontakt z nami:
tel. 44 632 22 18   fax 44 632 20 34
e-mail sp4b@interia.pl
Godziny  pracy sekretariatu: 
pn - pt: 7:30 - 15:30

 


Nasza szkoła jest zawsze na medal!