„EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ EKOFILTR”

Z radością informujemy, że właśnie rozpoczęły się prace ogrodnicze nad kompleksowym zagospodarowaniem przyszkolnego terenu. Już niebawem dzięki dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 49 708,00 zł oraz Urzędu Miasta Bełchatowa- 5 540 ,00 zł, zielona przestrzeń przy naszej szkole zyska nowy charakter oraz funkcje.

 

Cele projektu koncentrują się wokół zaaranżowania naturalnej przestrzeni edukacyjnej, inspirującej uczniów do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz do prowadzenia obserwacji, badań, eksperymentów z zakresu ekologii. „Ekopracownia pod chmurką EKOfiltr” zakłada zgromadzenie różnorodnych roślin miododajnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych, które ułatwią poglądowe nauczanie.

GRAFIKA – RZUT PROJEKTU EKOPRACOWNI POD CHMURKĄ „EKOfiltr”

 


Ogród edukacyjny będzie stanowić namiastkę natury w mieście i da możliwość poznawania jej tajników w najbliższym otoczeniu szkoły. Zmiana funkcji przyszkolnej przestrzeni oraz podniesienie jej estetyki i użyteczności pozwoli wypracować model spędzania czasu na świeżym powietrzu w sposób twórczy i aktywny. Nadrzędnym celem naszego projektu jest ochrona ginących gatunków fauny i flory przed wyginięciem, spowodowanym m.in. przez urbanizację, zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenia. Albert Einstein, powiedział, że „gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną cztery lata życia”.

 

W naszym, przyszkolnym ogrodzie włączymy się w działania ekologiczne na rzecz przywrócenia pożytecznych owadów zapylających w przestrzeni miejskiej poprzez nasadzenia roślin miododajnych oraz montaż domu dla owadów. Nie dopuścimy do masowego ginięcia pszczół- nie tylko miodnych, ale także murarek, które w zapylaniu kwiatów są wydajniejsze niż pszczoły miodne, a poza tym nie tworzą rojów i nie atakują ludzi.

 

Pamiętaj! Pszczoły są zagrożone wyginięciem, więc jeśli chcesz żyć w zgodzie z naturą, „zaproś” je do swojego ogrodu, budując dla nich domek. To naprawdę proste!

Z pewnością odwdzięczą Ci się za gościnę smacznymi, zdrowymi plonami i bujnie kwitnącymi kwiatami!
Ciekawe informacje na ten temat: Hotele dla dzikich zapylaczy zrób to sam!

 

 

 

Zakładając punkt dydaktyczny, mamy nadzieję przyczynić się także do zwiększenie populacji jerzyków- wędrownych ptaków gniazdujących m.in w otworach wentylacyjnych i szczelinach wysokich budynków, które w czasie termomodernizacji zamurowano, co niestety uniemożliwia zasiedlenie. Poprzez akcję wieszania budek lęgowych na budynku naszej szkoły, przyczynimy się do odwrócenia procesu redukcji ich populacji.

 

Jerzyk to cichy bohater w walce z inwazją komarów. Bywa mylony z jaskółkami, a jego głównym pożywieniem są … komary. Z tego względu niektórzy uważają jerzyki za klucz do rozwiązania w naturalny sposób, bez szkodliwego, chemicznego, kosztownego odkomarzania. Jeden osobnik w ciągu doby może zjeść nawet do 20 000 komarów. Jerzyki nie szkodzą środowisku i – w przeciwieństwie do jaskółek – zachowują czystość.

 

Jerzyk to jeden z najbardziej niesamowitych ptaków. Zdrowego jerzyka nigdy nie zobaczy się chodzącego. One jedzą, a nawet odpoczywają i śpią w locie, „wyłączając”, podobnie jak delfiny jedną półkulę mózgu. Jerzyki mogą latać bez lądowania nawet 10 miesięcy, ornitologiczne dane mówią, że nawet 2 lata jerzyk może spędzić w powietrzu.

Zachęcamy wszystkich bełchatowian do pomocy jerzykom i stawianie na proekologiczne rozwiązanie w walce z komarami. Każdy może przyłączyć się do naszej inicjatywy i stworzyć bezpieczne warunki dla gniazdowania jerzyków poprzez montaż na budynkach mieszkalnych specyficznych budek lęgowych, które powinny być montowane od strony wschodniej lub północnej, możliwie jak najwyżej, na ścianie powyżej drugiego piętra. Więcej na: www.mkwpracownia.pl/baza-wiedzy-o-zwierzetach-chronionych-w-polsce/119-jerzyk-zwyczajny-ginacy-ptak-polskich-miast

 

W ramach projektu zakupimy także m.in. altanę, tablice dydaktyczne z kodem QR, stanowisko geologiczne, stację meteorologiczną z wyposażeniem, domek dla owadów, pergolę, karmnik i poidełko dla ptaków oraz kosze do selektywnej zbiórki odpadów.

 

Doposażymy także naszą pracownię ekologiczną pn. „TLEN” dofinansowaną również przez WFOŚiGW w Łodzi w pomoce dydaktyczne, tj. mikroskop, gry i plansze dydaktyczne oraz modele owadów, służące do realizacji programu dydaktycznego, zarówno na świeżym powietrzu jak i wewnątrz szkoły.

 

 

Liryczne przesłanie zawarte w utworze Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach” jest dla nas inspiracją i motywacją do działania w realizacji naszego ekologicznego przedsięwzięcia, związanego z rewitalizacją przyszkolnego terenu, w tej trudnej covidowej rzeczywistości.